Congolese vluchtelingen

Selectie van de vluchtelingen

Eind januari 2015 was het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in Burundi om 88 Congolese vluchtelingen – waarvan nog een aantal personen behoren tot het nationale quotum van 2014 – te selecteren voor hervestiging in ons land. Deze selectie werd georganiseerd op basis van de dossiers die het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) had voorgedragen.

De geselecteerde vluchtelingen spreken Swahili of Kirundi. De meesten zijn afkomstig uit de regio Zuid-Kivu (Democratische Republiek Congo). Daar zijn ze tussen 2001 en 2006 gevlucht omwille van het geweld. Sindsdien leven ze in vluchtelingenkampen in Burundi. Hoewel de Burundese kampen goed uitgerust zijn en over scholen beschikken, zijn de meeste vluchtelingen toch laaggeschoold.

Na de selectie ondergaan de vluchtelingen een eerste medische screening door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). IOM organiseert ook hun reis, in samenwerking met Fedasil en de Belgische ambassade in Burundi. 

Aankomst van de vluchtelingen

De Congolese vluchtelingen zijn in november in België aangekomen. In eerste instantie werden de Congolezen opgevangen in de opvangcentra van Fedasil. Daarna verhuisden ze naar een woning van een OCMW.