Contact

Perscontacten

Voor vragen met betrekking tot hervestiging van vluchtelingen naar België kan u terecht bij de communicatiediensten van:

  • het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS): cgvs.info@ibz.fgov.be
    Tel: +32 2 205 51 75
  • het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil): info@fedasil.be
    Tel: + 32 2 213 44 18

Algemeen

De Dienst Internationale Betrekkingen coördineert op het niveau van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het Belgische hervestigingsprogramma. Heeft u nog vragen over dit programma, dan kan u contact opnemen met deze dienst per e-mail: resettlement@ibz.fgov.be.

De algemene coördinatie van dit Belgische hervestigingsprogramma bij Fedasil gebeurt door de Directie Operationele Diensten. Heeft u nog vragen over dit programma, dan kan u contact opnemen via resettlement@fedasil.be.

Nuttige links inzake hervestiging(sprojecten):

België 

Internationaal