OCMW’s: hervestigingsoperatoren

Na het verblijf in een collectief opvangcentrum, worden de hervestigde vluchtelingen in een lokaal opvanginitiatief (LOI) opgevangen. Daar mogen zij zes maanden verblijven. Conform het nieuwe opvangmodel zijn deze lokale opvanginitiatieven plaatsen die ter beschikking worden gesteld van erkende vluchtelingen (in dit geval dus de hervestigde vluchtelingen). Ze worden beheerd door OCMW's. 

Een OCMW dat hervestigde vluchtelingen opvangt in een LOI, kan zich kandidaat stellen om daarna ook buiten het opvangnetwerk huisvesting te zoeken voor de vluchtelingen en hen gedurende een jaar te begeleiden. In dat geval wordt het OCMW een volwaardige operator in het proces van hervestiging: ze zorgen voor hulp bij de integratie en voor sociale begeleiding van de vluchtelingen. 

Meer informatie?

Neem contact met ons op via het adres resettlement@fedasil.be.