Voorgeschiedenis

Eerdere Belgische hervestigingsiniatieven

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft België meer dan 10.000 personen hervestigd. De belangrijkste en meest recente hiervan zijn de volgende groepen:

  • In 1956-1957, kregen 6000 Hongaren die gevlucht zijn na het neerslaan van de Hongaarse lente krijgen een nieuwe thuis aangeboden in België.
  • In 1972, kregen 400 Aziaten, gevlucht uit het Oeganda van Idi Amin, een kans op hervestiging in België.
  • In 1973, konden dankzij een hervestigingsoperatie 1.100 Chilenen de terreur van Pinochet ontvluchten.
  • In 1975, werd 2.500 bootvluchtelingen uit Vietnam en Cambodja de kans geboden om zich te vestigen in België.
  • In 1992, werden 200 Bosniërs, en later nog kinderen, gewonden en familieleden uit Bosnië opgevangen.
  • In 1999, tijdens de oorlog in Kosovo, werden 1.200 Kosovaren naar België overgebracht. Dit Belgische initiatief werd in een Europees kader opgenomen, waarbij inspanningen tussen de lidstaten onderling gecoördineerd werden.
  • In 2009, naar aanleiding van een Europese oproep, gaf de Belgische ministerraad zijn akkoord voor de hervestiging van 47 Iraakse vluchtelingen in België. De groep bestond uit alleenstaande vrouwen met kinderen en Palestijnen uit Irak.
  • In 2011, toen het conflict in Libië volop aan de gang was, organiseerde België hervestiging voor 25 personen (families en alleenstaande vrouwen) van Eritrese en Congolese afkomst, die naar Tunesië waren gevlucht.

Leren van de buren

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) hebben de laatste jaren vanuit hun respectieve opdrachten expertise opgebouwd op het vlak van hervestiging.

Zo hebben medewerkers van het CGVS en Fedasil al in december 2007 als waarnemer deelgenomen aan een Nederlandse selectiemissie voor hervestiging in Thailand. Deze missie liet hen toe het Nederlandse hervestigingsprogramma in al haar dimensies (van selectie tot integratie in de samenleving) te leren kennen. In september 2008 heeft het CGVS als waarnemer deelgenomen aan een missie in Tanzania, waar het Verenigd Koninkrijk en Ierland gezamenlijk vluchtelingen gingen selecteren voor hervestiging.

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zelf, Dirk Van den Bulck, heeft ook al samen met de Nederlandse staatssecretaris, Nebahat Albayrak, deelgenomen aan een selectiemissie in Thailand in april 2008. In februari 2009 hebben de Minister van Migratie- en Asielbeleid, Annemie Turtelboom, en dhr. Dirk Van den Bulck, op uitnodiging van de Nederlandse minister van Justitie, Minister Hirsch Ballin, een Nederlandse hervestigingmissie in Kenia bezocht.

Verder heeft het CGVS ook deelgenomen aan een studiebezoek aan het kantoor van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) in Beiroet, Libanon in mei 2011, Dit kantoor is het coördinatiepunt voor hervestiging uit de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika.

In het kader van het ENARO netwerk (European Network of Asylum Reception Organisations) heeft Fedasil de kans gekregen de opvang- en integratieaspecten van het Ierse hervestigingsprogramma van nabij te leren kennen.